Güneş Enerjisi Üretimi

Güneş Hücresi

Güneş hücrelerinin %95 silisyumdan üretiliyor. Silisyum kuvars kumdan başka bir şey değildir, Yeryüzünde en sık bulunan element, güneş gibi tükenmezdir.

Kumdan silisyum camı oluşması ve bundan elektrik akabilmesi için silisyum yüksek oranda saflaştırılması ve kristalize edilmesi gerekiyor. Sonrasında levhalar kesilir, kasten kirletilir ve iletkenler ile elektrik iletimi donatılır.


Elektrik nasıl oluşur?

Fotonlar (ışık) silisyum levhasına düştüğü an elektronlar salınır. Bunları kullanmak için farklı yabancı atomlar örn; Bor ve Fosfor hücrelerin ön ve arka tarafına doğrudan yerleştirilir. Böylece bütün elektronlar bir tarafa geçer, diğer tarafa ise bütün artı yük taşıyıcıları geçer. Pilde olduğu gibi eksi ve artı kutubu oluşur. Bir tüketici bağlandığı anda elektik akımı başlar.


Güneş Hücrelerinin üretimi için Enerji Kullanımı

Bir güneş hücresinin üretiminde oluşan enerji kullanımı dayanma müddetiyle kıyasladığımızda göz ardı edilecek kadar azdır. Yaklaşık 4-6 yıl sonra Fotovoltaik bir sistem, üretim için gerekli olan enerjiyi yeniden üretmiştir. Sonrasında denge olumludur. Kaynakları kullanmadan temiz elektrik üretir.Şebekeye bağlı Fotovoltaik Sistem
şu şekilde çalışır

Güneş ışınları doğru akımı oluşturan güneş hücrelerine yansıyor. Solar modülleri tek tek güneş hücrelerinden oluşuyor, solar modüllerin tamamı ise elektrik üretim santralini oluşturuyor. modüllerin tamamı ise elektrik üretim santralini oluşturuyor.Doğru akım İnvertörde alternatif akıma dönüştürüp doğrudan elektrik hattına aktarılıyor.
Resim: Güneş Hücresi (Wafer)