Patentli Sistem


Swift™ Sistemi neredeyse hiç ses çıkarmadan çalışır

Lütfen: "neredeyse hiç ses çıkarmadan",sözüne dikkat edelim. Buda döneçten gelen ses den dolayıdır.

Swift™ Sistemin redüktörü yoktur, bu da hiçbir mekanik gürültünün olmadığı anlamına gelir. Ancak dönecin o kadar sessizce çalışması vızıltısını duymamızı sağlar, bir buzdolabının vızıltısıyla benzerdir.

 

Gürültüyü Azaltma

Rotor uçlarını çevreleyen difüzör halka Swift™‘e sadece eşsiz görüntüsünü vermiyor aynı zaman da mükemmel akustik tasarımının anahtarıdır

Büyük rüzgâr türbinleri çok daha hızlı bir dönme hızıyla "vınn" diye ses çıkartırlar. Küçük rüzgâr türbinleri genellikle bir testere gibi ses çıkartırlar. Gürültü, rotor kanat uçlarının havadan yüksek hızla geçmesiyle oluşur.


Swift™ eşsiz patenli gürültüyü azaltma sistemiyle aerodinamik olarak farklı davranır.

Difüzör halkası havayı kritik noktada yönünü değiştirir. Böylece hava rotor kanatlarının uçlarından çıkmadan büyük bir alana yayılır. Rotor uçundan gelen ve bu nedenle gürültüye sebep olan türbülanslı hava akımlarını önleyerek testere gürültüsünü ve diğer hoş olmayan gürültülerin oluşması için gerekli olan fiziksel koşullar kaldırılmış olunur.
Neden önemli

Gürültü emisyonu yerleşim yerlerinde kurulması gereken rüzgâr sistemlerinde kritik bir gereklilik noktasıdır ve genellikle küçük rüzgâr türbinlerinin kurulmasında dayanıklılık sağlar.

Renewable Devices Ltd. bu problemleri ortadan kaldırdı. Difüzör halkası için bir patenti vardır sadece güçlü bir tekrar tanıma ehemmiyetiyle değil aynı zamanda Renewable Devices Ltd. Swift™ Sisteminin dünyada en sessiz, yatay mikro-rüzgâr sistemi olduğunu onayladı.
Sera Etkisinin İndirgenmesi

CO2 - Tasarruf – Sizde yardım edebilirsiniz

Kömür, petrol veya doğalgaz gibi fosil enerji kaynaklarının santralleri her kilovat saate üretilen elektriğin çevreye CO2 ile zarar veriyor.
Rüzgâr gücüyle oluşturulan temiz elektrik ile sizde CO2 tasarrufunda yardımcı oluyorsunuz.

Ortalama olarak kullanılan elektrik her kilovat saate ortalama 0,537 kg CO2 emisyonuna neden oluyor.
Ses Ölçümü


Britanya Rüzgâr Enerji Kurumunun ve Avrupa standartlarının (EN 61400) kurallarına uygun olarak tesisler farklı güçlükteki rüzgâr hızlarında ölçülmesi gerekiyor.

Nihai değerler rüzgârla ve bulunduğu konumla oluşan çevre ses hacminin ile türbinlerin gürültülerinin farkıyla hesaplanır.

Çevresinden daha sesli olan çoğu türbinler için bu sistem yeterlidir. Ancak Swift™ Sistemde ortalama gürültü emisyonunun ölçümü 1 dakikadan fazla ve 2,5m türbin merkezinin altında yapılırsa, türbinin redüktörü akustik olarak rüzgârın çevre gürültüsünden ve ayrıca bütün rüzgâr hızlarında ayırt edilemez.

Renewable Devices Avrupa standartlarının şartlarına göre düşük rüzgâr hızında (dolayısıyla düşük çevre gürültüsünde)ölçüm yapıldığında tüm frekanslarda 35dbA aşmadığının garantisini veriyor. Yüksek rüzgâr hızında türbinin gürültü emisyonu kentsel çevrede çevre gürültüsünün altında kalıyor.