Kendinize ait Enerji Santraliniz

Neden sizin bir enerji santraliniz olmalı?

Günümüzde elektriği Fotovoltaik veya elektrik değirmeniyle üretmek kömür veya doğalgaza göre daha pahalı.

Hükümet çevre ve iklim koruma nedenlerinden ve aynı zamanda sanayi politika hususlarından dolayı günümüzde oldukça güneş enerjisi çok üretip ve kullanılmasını istiyor. Böylece güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisinin dağıtımı daha yüksek oranda tazmin edilmesine karar verildi.Yatırım yapmaya değer

Fotovoltaik / Rüzgâr sistemi ile elektrik üreten bir kişi ömrü boyunca yatırım masraflarıyla beraber tazminatı ve az miktarda arta kalan kazancını geri alır.

Finansal giderlerin olabildiğince düşük tutabilmek için uzman yetkiliniz olarak yanınızdayız. Uygun finansal koşullarla sisteminiz daha da cazip hale gelecek.Daha eklenecek faydalarımız var:

Rüzgâr türbinleri veya Fotovoltaik sistemler cevre dostu, güvenli, tükenmez, sessizdir.

37m2 modül alanıyla 5 kW’lı bir tesis çevreyi yıllık yaklaşık 3500 kg Karbondioksitten (CO2) korur.

Rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi vatandaş tarafından ne kadar tercih edilirse, çevre için o kadar iyidir.Tesisatın kurumuyla ne zaman başlanılabilinir?

Şebeke operatörü onayı verir veya uygun bir bağlantı noktasından haberdar ederse.

Santralinizi finanse etmekte yardım etmekten mutluluk duyarız.Daha fazla sorularınız mı var?

Tereddüt etmeyin ve bizi arayın.

Sizi bağımsız ve doğru şekilde bilgilendiriyoruz!


Danışma hattı

Fotovoltaik: +90 232 252 02 99

Danışma hattı Rüzgâr türbini: +90 232 252 02 99
Güçlü Yönlerimiz:

• Ücretsiz çatı analizi
• Ücretsiz değerlendirme
• Ücretsiz bilgilendirme
• Finansman
• HEPSİ TEK Fiyata!
• Planlama
• Kısa sürede teslim
• Montaj
• Kullanıma açma
• Sürekli bakım hizmeti
• Elektrik dağıtıcısı
• Vergi – Sigorta


Geleceğimiz – yenilenebilir enerji!


Enerji vazgeçilmez olacak!

Dünya nüfusunun enerjiye olan talebi çok büyük ve hala büyümektedir. Günümüzde enerji olmadan yaşam düşünülemez. Ancak enerji üretimi beraberinde tehlikeler de getiriyor.

Kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil enerji kaynakları hala dünya çapında enerji teminatını etkiliyor.

Yakılmasıyla zararlı maddeler oluşturuyor. Fosil kaynakları tükenmek üzere olduğu için hiç olmadığı kadar alternatifler istenilmektedir.

Hepimiz çevrenin geleceği hakkında düşünüyoruz, ancak yanı sıra beslenme emniyeti de önemli bir rol oynuyor.

Enerji fiyatları artıyor, doğal afetler de giderek fazlalaşıyor.

Alternatiflerin gerekliliği giderek daha anlaşılır hale geliyor. Bunu çevreye ve gelecek kuşağa borçluyuz.


Bu bizim geleceğimiz!

Atmosfer güneş ışınlarını ısıya dönüştürüyor! Böylece yaşamın temeli olarak gerekli olan yeryüzünde ortalama ısı 15 derece oluyor.

İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler ancak böyle var olabilir. 4 Mio. yıldır güneş gezegenimizi ısıtıyor ve böylece ısısıyla ve ışığıyla bütün yaşamlara hayat veriyor. Bu şüphesiz ki bir 4 Mio. yıl daha böyle devam edecek.

 


Yenilenebilir enerjiler, enerji teminatın geleceği!
Rüzgâr, su ve güneşin ısıya ve elektriğe dönüşmesi giderek
daha önemli bir hale geliyor.

Almaya değer teknoloji!

Petrol ve doğalgaz fiyatları gelecekte de devamlı artacak. Bu durumdan kurtulmak isteyen alternatif enerjilere başvurması gerekir!

Buna ilaveten: Günümüzde şimdiden bir yılda o kadar enerji kullanıyoruz ki petrole, kömüre ve doğalgaza dönüşen biokütle 1 Mio. yıl olarak ortaya çıkmıştır ve enerji ihtiyacı hala büyümektedir.

Uluslararası Enerji Ajansı petrol ve doğalgazın 60-70 yıl, taş kömürün 170 yıl, linyit kömürü rezervleri 200 yıldan daha az bir süre sonra tükeneceğini belirtti.

Buna ek olarak Fosil enerji kaynaklarının
yakılmasıyla sera etkisi artırılıyor, buna karşın güneş enerjisinde CO2 yok denecek kadar az ve bu nedenle küresel iklim ısınmasına mükemmel bir yanıt